Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Never Let You Go Again
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Trisha Yearwood: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Dreamed of you in my solitude
I told myself way back when
That if my prayers
Could get me there
I'd never let you go again
 
Darlin' I had lost you once
Thought my world had come to an end
Now in my hands
A second chance
I'll never let you go again
 
Now and forever more
You can come to me
Baby, run to me
And I'll take you into my arms
I'll never let you go again
 
Now and forever more
You can come to me
Baby, run to me
And I'll take you into my arms
I'll never let you go again
 
In my hands
A second chance
I'll never let you go again