Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Never Grow Cold
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: George Jones
Lời nhạc George Jones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Some folks live like a king think they have everything
With great riches and treasures untold
Well we don't tell what they do but when our day is through
We've got love that would never grow cold
Never grow cold never grow cold our love will never grow cold
Never grow cold it will never grow cold our love will never grow cold
 
When my life here is through when they take me from you
When our earthly possessions are sold
They can have what we own still for me things are gone
We've got love that would never grow cold
Never grow cold...
Our love will never grow cold