Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Never Gonna Fall in Love Again
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Elton John
Lời nhạc Elton John: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Never meant to be so friendly
Never made the room look nice
Never heed a word of warning
Never take my own advice
I got a brand-new problem
Pretty and she's 5 foot 10
I been in love three times this week
I'm just about to fall again
 
I don't want to fall in love
Never gonna fall in love, again
I don't want to fall in love
Never gonna fall in love
I'm never gonna fall in love, again
 
Never meant to be so sexist
It's so hard to overcome
Trying hard to fight the feeling
Lechery can be such fun
`cause everywhere there's lots of foxes
And every cat I meet's a tom
I wish she didn't make me rabid
I wish she wouldn't turn me on
 
`cause everywhere there's lots of foxes
And every cat I meet's a tom
I wish she didn't make me rabid
I wish she wouldn't turn me on