Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Never Ever Stop
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Groove Coverage: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Don’t you feel allright
Everybodys are on a saturday night
 
The air is getting high
Everybodys are on a saturday night
 
So don’t you fill allright
Everybodys are on a saturday night
 
The air is getting high
Everybodys are on a saturday night tonight…
 
 
Refr.:
 
We will never ever stop
Never ever get enough
Never ever close the club
Till the break of teak
Do you only hard a weak
Cause it’s gonna be okay
Everybody everywhere
Till the break of teak
 
 
Don’t you fill allright
Everybodys are on a saturday night
 
The air is getting high
Everybodys are on a saturday night
 
So don’t you fill allright
Everybodys are on a saturday night
 
The air is getting high
Everybodys are on a saturday night tonight…
 
 
Refr.: 2x
 
We will never ever stop
Never ever get enough
Never ever close the club
Till the break of teak
Do you only hard a weak
Cause it’s gonna be okay
Everybody everywhere
Till the break of teak
 
We will never ever stop
Never ever get enough
Never ever close the club
Till the break of teak
Do you only hard a weak
Cause it’s gonna be okay
Everybody everywhere
Till the break of teak