There is a temperate zone in the mind, between luxurious indolence and exacting work; and it is to this region, just between laziness and labor, that summer reading belongs.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nếu Yêu Thật Lòng
Sáng tác: Tường Văn
Ca sĩ: Tường Văn
Lời nhạc Tường Văn: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh biết có ngày,cách xa mù khơi
Anh biết đường đi,lắm chông gai che lối
Những đau thương gạt hết đi,nếu yêu thật lòng
Mãi yêu anh dù giông tố
Bước qua bằng khát khao gần nhau.
 
Và rồi tìm ra lối,để rồi mình có nhau
Tình yêu đầy ước ao,đường dài còn phía trước
Nụ cười từ nơi đó,tựa như muôn khúc ca
Người ơi hãy nói yêu em thật lòng.
 
Em biết có ngày ta,cách xa mù khơi
Anh biết, đưòng đi,lắm chông gai che lối
Những đau thương gạt hết đi,nếu yêu thật lòng
Mãi yêu anh dù giông tố
Bước qua bằng khát khao gần nhau.
 
Và rồi tìm ra lối,để rồi mình có nhau
Tình yêu đầy ước ao,đường dài còn phía trước
Nụ cười từ nơi đó,tựa như muôn khúc ca
Người ơi hãy nói yêu em thật lòng.
 
Và rồi tìm ra lối,để rồi mình có nhau
Tình yêu đầy ước ao,đường dài còn phía trước
Nụ cười từ nơi đó,tựa như muôn khúc ca
Người ơi hãy nói yêu em thật lòng...