To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nếu Lỡ Yêu Em
Sáng tác: Lê Nguyên
Ca sĩ: Ngọc Linh
Lời nhạc Ngọc Linh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh luôn mong quen biết với em,
Nên bao đêm anh đã đứng chờ
Một hồi rồi người chợt vu vơ,
Cứ làm câu thơ mong em lắng nghe
Thôi em đây không thích thế mà,
Khi em đây không biết nói gì
Thật bồi hồi hoài
làm con tim như muốn vỡ tung ra vì ai
 
Oh oh oh ai đang vội bước lại đây
Oh oh oh bao nhiêu nụ hoa người trao
Lòng em bối rối chẳng biết sao anh làm vậy chi ?!
 
Nhưng đôi khi không thấy được anh
Em như đang lo lắng bỗng rất buồn
Tại vì người mà giờ trong em
Như đã yêu anh yêu mà thôi
Oh oh oh vâng xin người cứ lại đây
Oh oh oh bao nhiêu nụ hoa người trao
Giờ em đã biết anh muốn yêu em yêu thật lòng
 
Nhưng này anh đừng mong
Đừng mong đừng mong em sẽ đi
Theo cùng anh cùng anh cùng anh
vì em không dám đâu
Đã lỡ yêu em thì xin
Anh chớ nên yêu vội chi, anh nhé
 
Oh oh oh ai đang vội bước lại đây
Oh oh oh bao nhiêu nụ hoa người trao
Giờ em đã biết anh muốn yêu em yêu thật lòng
Oh oh oh vâng xin người cứ lại đây
Oh oh oh bao nhiêu nụ hoa người trao
Lòng em bối rối chẳng biết sao anh làm vậy chi
Oh oh oh vâng xin người cứ lại đây
Oh oh oh bao nhiêu nụ hoa người trao
Giờ em đã biết anh muốn yêu em yêu thật lòng
Giờ em đã biết anh muốn yêu em yêu thật lòng