Love is as much of an object as an obsession, everybody wants it, everybody seeks it, but few ever achieve it, those who do will cherish it, be lost in it, and among all, never… never forget it.

Curtis Judalet

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nếu Có Yêu Tôi
Sáng tác: Nguyễn Đức Duy
Lời nhạc Đàm Vĩnh Hưng: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng để ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn
 
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng để ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười
 
Rộn ràng muôn nỗi đau
Nghẹn ngào muôn nỗi vui
Nghẹn ngào muôn nỗi đau
Rộn ràng muôn nỗi vui
 
ĐK:
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng để ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười
 
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng để ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng để ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Tôi chẳng làm sao, tại lỗi của người