You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth is not just your environment. In that insight of inter-being, it is possible to have real communication with the Earth, which is the highest form of prayer.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nếu Có Nhớ Đến
Sáng tác: Khánh Băng
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban đầu
Nếu có nhớ đến phút vui qua rồi
Chớ cho khóe mắt thấm tràn dòng châu
Vấn vuơng gì đâu
 
Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban đầu
Nếu biết chết sống cách chia dôi đường
Có lúc nhớ đến bóng người mình thuơng
Sầu lắng canh trường
Tình lắm sóng gió
Yêu thuơng càng lắm gắn bó
 
Tình lắm nuối tiếc
Thiên thu càng lắm thắm thiết
Duyên kiếp biết đâu ngày mai
Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban đầu
Nhớ nhé xin đừng
Chớ có oán trách mối sầu ngàn thu
Một lần dở dang rồi..../.