If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.

Haruki Murakami, Norwegian Wood

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nếu Có Buông Tay
Sáng tác: Khắc Hưng
Ca sĩ: Mỹ Tâm
Lời nhạc Mỹ Tâm: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ếu có buông tay
Xin anh hãy buông thật chậm
Đừng để em ngã xuống
Vụn vỡ thành từng mảnh cô đơn
Nếu có buông tay
Thì xin dứt khoát một lời
Chớ quay lại và thương xót cho em
 
Dù vết thương kia vẫn tồn tại
Và nỗi đau kia vẫn kéo dài
Dù có ra sao
Em vẫn mong anh đừng quay trở lại
 
Vì em luôn biết
Em sẽ yêu anh nhiều hơn chính mình
Dù cho ngày tháng lầm lỡ
Sẽ lại một lần vỡ tan
Thì xin anh hãy xa em
Cho em đường quên đi một bóng hình
Để em được ngủ yên với quá khứ đời mình
 
Nếu có buông tay
Xin anh hãy buông thật chậm
Đừng để em ngã xuống
Vụn vỡ thành từng mảnh cô đơn
Nếu có buông tay
Thì xin dứt khoát một lời
Chớ quay lại và thương xót cho em
 
Dù vết thương kia vẫn tồn tại
Và nỗi đau kia vẫn kéo dài
Dù có ra sao
Em vẫn mong anh đừng quay trở lại
 
Vì em luôn biết
Em sẽ yêu anh nhiều hơn chính mình
Dù cho ngày tháng lầm lỡ
Sẽ lại một lần vỡ tan
Thì xin anh hãy xa em
Cho em đường quên đi một bóng hình
Để em được ngủ yên với quá khứ đời mình
 
Vì em luôn biết
Em sẽ yêu anh nhiều hơn chính mình
Dù cho ngày tháng lầm lỡ
Sẽ lại một lần vỡ tan
Thì xin anh hãy xa em
Cho em đường quên đi một bóng hình
Để em được ngủ yên với quá khứ đời mình
 
Thì xin anh hãy xa em
Cho em đường quên đi một bóng hình
Để em được ngủ yên với quá khứ đời mình