We have to continue to learn. We have to be open. And we have to be ready to release our knowledge in order to come to a higher understanding of reality.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Nếu Biết Trước
Sáng tác: Lê Minh Kha
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nếu biết trước có hôm nay
Thì tình yêu đâu có cách xa,
Ai ngờ khi yêu đắng cay nẽo đời
Không như ước mơ,
Lòng người thay đổi...
Nếu biết trước có hôm nay
Thì ngày hôm qua chớ dối gian,
Trong lòng anh luôn thứ tha
Nhưng đời không tha thứ em,
Trách ai giờ đây,đã lỡ rồi...
Nếu như nói không yêu người
Sẽ thao thức bao đêm dài...
Nếu như nói yêu thật lòng
Thì trái tim anh buồn không?
Nếu như biết yêu đau buồn
Chắc anh sẽ không yêu đâu
Vì tình em trao cho anh chỉ
Là trong những cuộc tình...
Nếu anh đã yêu em
Rồi trái tim chỉ yêu một người..
Nếu em đã yêu thật lòng
Thì chớ yêu trên đầu môi
Nếu như tiếng yêu chưa thành,
Chớ nên dối gian thêm đau
Để tình yêu kia tan mau
Trôi vào trong những dĩ vãng
Thóang qua trong đời...
Ngày hôm qua yêu em
Cuộc tình anh với chiếc bóng
Lặng từng đêm yêu trong niềm đau
Rồi nay em cô đơn thì còn đâu nữa
Chiếc bóng mới đau xót
Nhưng tình nay còn đâu.