Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nếu Biển Không Có Sóng
Sáng tác: Từ Huy
Lời nhạc Elvis Phương: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nếu biển không có sóng
Biển đâu còn dạt dào
Nếu chiều không hò hẹn
Đâu thấy lòng nôn nao
 
Nếu đời không tình yêu
Biển sẽ không có sóng
Nếu chiều không gió lộng
Thì tóc em đâu có bềnh bồng
 
Ngại chi sóng hỡi em
Ngại chi gió hỡi em
Sóng có xô thuyền ta
Gió cuốn bao ngày qua
 
Thì em ơi,
Tình anh vẫn đậm đà
Thì em ơi,
Tình yêu vẫn mặn mà
 
Đời như thế đó em
Tình yêu thế đó em
Những khó khăn ngày qua
Sẽ nói lên tình ta
 
Tình yêu thương
Ngàn năm chẳng hề nhòa
Tình yêu thương
Dù gian nan vẫn đậm đà.