Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Này Em
Sáng tác: Tuấn Khanh
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Này em sao lại buồn không ngủ
Có phải vì đêm đã quá dài
Có phải tim yêu đang khẽ gọi
Bên rèm thao thức nhớ thương ai !
 
Này em nếu có buồn quên ngủ
Hãy đón nàng thơ đến chỗ nằm
Hãy gối thơ vào trong suối mộng
Thả hồn thơ thẩn chuyện trăm năm
 
Này em sao vẫn buồn chưa ngủ
Chớ viết thơ sầu... lắm kẻ đau
Chớ khóc thơ tình thêm ướt lệ
Chớ soi bóng chiếc dưới trăng sầu
 
Này em đã hết buồn yên ngủ
Xin hãy say trong giấc ngủ sâu
Xin hãy quên đời trong mộng ảo
Duyên tình xếp lại chẳng còn đau …!