A good book has no ending.

R.D. Cumming

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Nắng Gió Lâm Đồng
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nắng Lâm Đồng xanh trong xanh trong
Gió Lâm Đồng mênh mông mênh mông
Em là gió cho anh dịu cơn khát anh
Là nắng cho em lửa mùa đông.
Nắng gió Lâm Đồng
Nắng gió Lâm Đồng
 
Nắng Lâm Đồng như tơ tằm óng ả
Gió Lâm Đồng thơm ngát cánh chè hương
Trong anh như có một ngọn gió,
Và trong em lấp lánh một mặt trời.
Nắng gió Lâm Đồng
Nắng gió Lâm Đồng
 
Phải chi anh là mây của gió
Sẽ bên em và bay thật cao
Phải chi em là hoa của nắng
Sẽ yêu anh và yêu đến bạc đầu
Nắng gió Lâm Đồng
Nắng gió Lâm Đồng...