Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
My Shining Hour
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
And each second in it
Will leave a glow upon the sky
And as time goes by, it will never die
 
This will be my shining hour
Calm and happy and bright
And in my dreams, your face will flower
Through the darkness of the night
 
Like the lights of home before me
Or an angel, who's watching o'er me
This will be my shining hour
'til I'm with you again
 
<instrumental>
 
(Like the lights of home before me)
(Or an angel watching o'er me)
This will be my shining hour
'til I'm with you again