Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
My Man's Gone Now
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
My man's gone now
Ain't no use a listenin'
For his tired footsteps
Climbin' up the stairs
Old man sorrow's
Come to keep me company
Whisperin' beside me
When I say my prayers
When I say my prayers
He come aroud
He come up, he come around
Ain't that I mind workin'
Workin' means travelers
Journeyin' togheter
To the promised land
But old man sorrow
Mountin' all the way with me
Tell' me that I'm old now
Since I lose my man
Since I lose my man
Since I lose my man