Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
My Kinda Love
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
My kinda love, your kinda love
Keeps me believing although you're deceiving
My kinda love, one way to paradise
 
My kinda lips, your kinda lips
When love comes stealing, encourage that feeling
My kinda love, one way to paradise
 
Although you're happy today
You may be gone tomorrow
Love comes but once; don't be a dunce
When you need it, steal it, beg or borrow
 
I'm fond of you, you're fond of me
Tell me you love me and hug me and squeeze me
My kinda love, one way to paradise
 
Although you're happy today
You may be gone tomorrow
Love comes but once; don't be a dunce
When you need it, beg or steal or borrow
 
I'm fond of you, you're fond of me
Tell me you love me and hug me and squeeze me
My kinda love, one way to paradise