Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
My Bonnie (English intro)
Sáng tác:
Ca sĩ: The Beatles
Lời nhạc The Beatles: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
My Bonnie lies over the ocean,
My Bonnie lies over the sea.
My Bonnie lies over the ocean.
Oh bring back my Bonnie to me.
 
My Bonnie lies over the ocean,
My Bonnie lies over the sea.
Well my Bonnie lies over the ocean.
Yeah bring back my Bonnie to me.
 
Yeah bring back, ah bring back,
Oh bring back my Bonnie to me to me.
Oh bring back, oh bring back,
Oh bring back my Bonnie to me.
 
Well my Bonnie lies over the ocean,
My Bonnie lies over the sea.
Yeah my Bonnie lies over the ocean.
Oh I said bring back my Bonnie to me.
 
Yeah bring back, ah bring back,
Oh bring back my Bonnie to me to me.
Oh bring back, ah bring back,
Oh bring back my Bonnie to me.