Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mưa Trên Ngày Tháng Đó
Sáng tác: Từ Công Phụng
Lời nhạc Bằng Kiều: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em còn nhớ không em
Một lần em đã đến thăm tôi
Trong một sớm thu sang
Mùa mưa ướt phố thênh thang
Mưa từng cơn lạc loài
Rơi xuống tình muộn màng
Cuộc tình ta đã chết trên tay
Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy
Người về trong một sớm heo may
Rồi người đi như kiếp mây bay
 
Trời còn làm nước mắt rơi mau,
Trên vùng tuổi mưa ngâu
Người còn nước mắt rơi mau,
Trên vùng tuổi thương đau
Người xin hơi thở bên nhau
Để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời
 
Trời còn làm nước mắt rơi mau
Khi cuộc tình ta đã chết mai sau
Người về còn giữ lấy cơn mê
Nghe đau lạc loài trên gót chân thề
Cho tôi xin một lần chân em lại gần
Để vòng tay ôm hết dung nhan
Buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn
 
Tìm lời ru cho giấc em ngoan
Bằng lời kinh cho kiếp đa đoan
Người về nghe tiếng hát âm vang
Trên vùng tuổi đa đoan
Người về nghe những âm vang
Trên vùng tuổi cưu mang
Người đan hơi thở bên nhau
Dù trời chưa sáng
Xin tình chưa nghe muộn màng.