You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mùa Thu Đã Qua
Sáng tác: Vũ Quang Trung
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại
Lòng anh cháy mãi tình yêu em
Đã qua mùa thu, điều anh chưa nói
em lặng im đợi chờ
 
Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại
Làm sao dấu mãi tình yêu em
Trách chi mùa thu
Điều anh chưa nói, em lặng im đợi chờ
 
Thu qua qua đi, điều ta chưa nói
Trong tim trong tim, yêu em yêu em
Rồi những phút bên nhau thoáng xa
Trong tim anh, đôi mắt em còn mãi
 
Thu qua qua đi, điều ta chưa nói
Trong tim trong tim, yêu em yêu em
Rồi những phút bên nhau thoáng xa
Trong tim anh, đôi mắt em còn mãi
 
Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại
Lòng em cháy mãi tình yêu anh
Trách chi mùa thu
Điều anh chưa nói, em lặng im đợi chờ
 
Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại
Làm sao dấu mãi tình yêu em
Trách chi mùa thu
Điều anh chưa nói, em lặng im đợi chờ
 
Thu qua qua đi, điều ta chưa nói
Trong tim trong tim, yêu em yêu em
Rồi những phút bên nhau thoáng xa
Trong tim anh, đôi mắt em còn mãi.