Love, like a mountain-wind upon an oak, falling upon me, shakes me leaf and bough.

Sappho

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Mùa Thơm Xứ Huế
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mưa thơm, trên phố chiều nay,
Em về xanh lá hàng cây,
Hàng cây bên đường
Mây bay, áo mộng ngày thương,
Tóc mây tóc mây tháng nhớ,
Vấn vương vấn vương năm chờ
Mưa ơi, xao xuyến vần thơ,
Em về tha thiết ngẩn ngơ,
Ngẩn ngơ câu hò
Hương Giang lắng đọng giòng mơ,
Thuở nào, thuở nào lưu luyến đôi bờ,
Đôi bờ gọi nhau
 
Mưa thơm, cho Huế dậy hương,
Đón người con gái mười thương
Mười thương xa về
Rộn vang tiếng hát đê mê,
Em về giữ trọn hẹn thề,
Hẹn thề người ơi
 
Mưa thơm, nghiêng nón bài thơ,
Góc đường hoa trắng, ngày xưa,
Ngày xưa tan trường
Về đây, nguồn cội quê hương,
Thương em bước nhỏ bên đường
Bên đường chiều rơi.