What's meant to be will always find a way.

Trisha Yearwood

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mùa Sầu Riêng
Sáng tác: Hoàng Trang
Ca sĩ: Trường Vũ
Lời nhạc Trường Vũ: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Đêm nay sương lạnh
Hai đứa chung chăn chuyền nhau chung điếu thuốc
Anh hiểu... cho tôi dẫu rằng mình nhà binh
Nhưng cũng... đôi khi mình mơ mộng một lần
Những đêm... nằm thương tình thơ ngây đã qua
Lòng buồn nhiều hơn vui
Nên lần đi phép... cuối tuần này gặp em
 
2.
Đã bốn năm rồi
Hai đứa tôi thương vì chung nhau chí hướng
Tôi kể... anh nghe cũng vào mùa sầu riêng
Buông bút... buông nghiên rời xa tuổi ngọc ngà
Bỏ quên... người yêu vào đêm không ánh sao
Mà hồn ngỡ chiêm bao
Nên mùa chia cách... cũng là mùa sầu riêng
 
Điệp khúc
Hôm qua... nhận được thư người yêu
Viết cho tôi hỏi rằng:
Anh có nghe ve sầu rưng rưng mùa hạ !
Anh có nhớ...
Tôi ta sánh bước trong vuông sầu riêng xưa ?
Anh ơi!... mùa sầu riêng đã chín
Nhớ thương cũng chín mùi
Nhưng chiến chinh mang người trai chưa trả lại
Đêm vắng bóng...
Trong cơn luyến nhớ em hay mộng hay mơ
 
3.
Khi yêu nhau rồi
Hai đứa hai nơi làm sao không bối rối
Nhưng còn... quê hương khói lửa mịt mờ tuôn
Nên dầu... tuy xa người yêu tuổi ngọc ngà
Trái tim... đời tôi thề dâng cho núi sông
Mộng lòng là chinh nhân
Nên mùa chia cách... cũng là mùa sầu riêng.