Far more seemly were it for thee to have thy study full of books, than thy purse full of money.

John Lyly

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mùa Đông Xa
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mùa đông về đó rồi em
Lá cuối thu rơi đầy mái phố
Lòng mình chở đầy thương nhớ
Yêu nhau ngày ấy ân cần
Rồi đông lặng lẽ qua nhanh
Cánh chim xưa nằm co trong tổ
Vụt bay theo đàn én nhỏ
Em xa cách ngàn trùng
Vụt bay giữa trời giông bão
Em xa cách ngàn trùng
Mùa đông lại về đó em
Sài gòn lạnh sao bằng nơi em ở
Đêm xứ người chắc em buồn trăn trở
Nghe ngoài trời tuyết rơi
Bây giờ mùa đông về nữa em ơi!
Lá cuối thu nhuộm vàng mái phố
Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
Biết ta còn có nhau
Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
Biết ta còn nhớ nhau
Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
Biết ta còn... nhớ... nhau.