Reading means borrowing.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Mùa Đông Năm Ấy
Sáng tác: Hoài Đức
Ca sĩ: Thiên Kim
Lời nhạc Thiên Kim: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
. Mùa Đông năm ấy sao sáng soi cuối trời.
Mùa Đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời.
Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát.
Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai.
 
Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát.
Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát.
Mừng sinh nhật Chúa vinh quang.
Mừng sinh nhật Đấng Yêu Thương.
Sinh nhật từ ái sáng như công bình.
 
2. Mùa Đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng.
Mùa Đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng.
Tìm hang Bê Lem những mục đồng mau bước.
Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai.
 
Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa.
Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa.
Mừng sinh nhật Đấng Cứu Tinh.
Mừng sinh nhật Đấng Uy Linh.
Sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thái bình.
 
3. Mùa Đông năm ấy sao sáng soi vọng về.
Mùa Đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng.
Nhìn về Bê Lem Ba Vua tìm hang đá.
Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai.
 
Con hợp với Ba Vua quỳ dâng lên Chúa.
Con hợp với Ba Vua cùng thờ lạy Chúa.
Mừng sinh nhật Chúa Ngôi Hai.
Mừng sinh nhật Đấng Thiên Sai.
Dâng Ngài vàng Vương với mật ong rừng.
 
4. Mùa Đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền.
Mẹ Maria âu yếm cung kính nhìn.
Nhìn con mới sinh dâng tấm lòng kính mến.
Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai.
 
Con hợp với Maria quỳ đây ngắm Chúa.
Con hợp với Giuse quỳ đây ngắm Chúa.
Mừng sinh nhật Chúa hiển linh.
Mừng sinh nhật Đấng quang vinh.
Sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời.
 
5. Mùa Đông năm ấy Con Chúa xa cõi trời
Mùa Đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời.
Ngày xưa có qua những sinh nhật Con Chúa.
Tâm hồn con ghi dám đâu hoài nghi.
 
Con quỳ gối ôn lại ngày qua đáng nhớ.
Con quỳ gối cảm tạ tình yêu quý giá.
Mừng sinh nhật Chúa chí nhân.
Mừng sinh nhật Chúa muôn ân.
Sinh nhật cùng với tháng năm vững bền.