Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Mưa
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mưa, mưa chi mưa mãi suốt đêm dài
Mưa nhớ ai, mưa nhớ ai mà mưa hoài
Mưa khóc ai, mưa khóc ai, giọt ngắn giọt dài
Mưa thương đời, đời lẻ loi
Mưa thương người, người nhỏ nhoi
Mưa thương ai, mưa thương nỗi lòng ai
 
Mưa, mưa trăm năm đau xót chi nên già
Mưa xót xa, mưa xót xa từng đêm trường
Mưa đắng cay, mưa đắng cay từng đêm ru buồn
Mưa thành dòng đời nổi trôi
Mưa dập dềnh tình xa xôi
Mưa ơi xin ngưng buông tiếng u hoài
 
Mưa rơi, mưa rơi xuống đời
Mưa rơi, rơi trên tay người
Mưa mỉm cười mà lòng không vui
Mưa tương tư đời, trăm năm tương tư người
Mưa sầu, mưa chết rồi một chiều cô đơn
 
Mưa rơi, rơi từ hiên ngoài
Mưa đi, đi từ tay người
Mưa về nguồn, về lại dòng sông
Mưa về biển, biển thành mênh mông
Mưa thôi than thôi thở giữa đêm dài bao đắng cay