Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Motorbikin'
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Motorbikin', motorbikin', motorbikin', motorcycling
Movin' on the queens' highway
Lookin' like a streak of lightnin'
If you gotta go, go, gotta go motorbike ridin'
Listen to me and I'll tell you no lie
Too fast to live, too young to die
I bought a new machine and then they say
It takes your breath away
Motorbikin', motorbikin', motorbikin', motorcycling
Movin' on the Queens' highway
Lookin' like a streak of lightnin'
Baby won't you come with me
I'll take you where you want to be
Here I am again, I'm dressed in black
I got my baby, she's ridin' up back
We're doin' about ninety-five
I said: Oh, it's good to be alive
Motorbikin', motorbikin', motorbikin', motorcycling
Movin' on the Queens' highway
Lookin' like a streak of lightnin'
If you gotta go, go, gotta go motorbike ridin'