Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Một Người Lên Xe Hoa
Sáng tác: Hoàng Trọng
Lời nhạc Giao Linh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều buồn mưa không rơi,
Nhưng ướt hai phương trời
Em khóc trong ngày cưới.
Nhạc buồn cung chia phôi
Anh khóc âm thầm thôi
Hai đứa cùng ngậm ngùi.
 
Một người lên xe hoa
Đôi mắt nhung hoen mờ
Mang biết bao sầu nhớ
Một người buồn trông theo
Khi khuất xa người yêu
Bỗng thấy lòng quạnh hiu
 
Anh ơi
Những ngày vui thế là thôi
Thế là xa mất rồi
Nhưng nhớ nhưng thương
Sao cho nguôi ?
Anh ơi
Thế là thôi chúng mình xa cách rồi
Từ gĩa lệ ướt hai phương trời.
 
Một người khi thu sang
Trao nhớ thương trong cung đàn
Trong tiếng tơ sầu oán
Một người tìm trang thơ
Năm cũ mơ người xưa
Trong gió lạnh đìu hiu.


Trình bày: Tâm Vấn

by Thang Nguyen