One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Elizabeth Aston

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Một Ngưởi Đi Xa Sau Những Lần Mỏi Gối
Sáng tác: Trúc Phương
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Sau những lần gối mỏi
Tìm cuộc vui tàn từng dêm
Những lần hồn u mê
Dưới mắt giai nhân một đêm
Nay đã trôi theo ngày quên
Từ khi biết sống trọn cho đời lính
 
2.
Tôi lớn dần lớn dần bởi tình yêu và hờn căm
Bởi lời buồn quê hương
Khóc chăng đến hơn mười năm
Nên trả vui cho người vui
Và trả mắt mắt dại đêm rã rời
 
Ðiệp khúc
Nặng vai ba lô khi chuyển quân
Qua áo sương lạnh đầy
Hơn một lần gian nan giữa giờ
Phố phường ngủ trọn mơ đêm dương gian
Mình đi khi nước đau chẳng thở than
 
3.
Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi
Những người trẻ hôm nay
Đến những thương yêu hậu phương
Xin nhớ nhau như tình nhân
Tình nhân nhớ lúc người xa chưa về