Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Một Ngày Không Gọi Nhau
Ca sĩ: Như Quỳnh
Lời nhạc Như Quỳnh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đã qua một ngày không gọi nhau
Anh tự hỏi lòng mình có nhớ...
Nhớ mắt em ngoan
Nhớ nụ cười hiền
Đường tuy xa sao thấy cứ như gần.
 
Đã thêm một ngày không gọi nhau
Tay nhẹ buông từng ngày nhung nhớ...
Nhớ tiếng anh yêu
Nhớ từng hẹn hò
Chiều bên anh hôm ấy cứ xa dần.
 
ĐK:
 
Trăng đêm nay,
Trăng mới vẫn chưa đầy...
Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy...
 
Tình đôi ta,
Tình mới vẫn chưa yên...
Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên.