Mỗi con người có 03 loại tính cách: tính cách anh ta phô bày, tính cách anh ta có, và tính cách anh ta nghĩ anh ta có.

Alphonse Karr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Một Mình Trong Chiều Vắng
Sáng tác: Khúc Lan
Lời nhạc Hương Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lời 1 :
 
Ngồi một mình trong chiều vắng,
Nắng thu vàng như tâm hồn
Một chiều mênh mang, một chiều hoang,
Mặt trời tan đi trong u buồn
Sương thu giăng giăng trong chiều hiu hắt
Em nghe lá rơi buồn thương
Nghe cây run lên, nghe côn trùng vang,
Tiếng chim nỉ non lời cay đắng
Ngồi một mình trong chiều tối
Nhớ nhung người yêu đâu rồi
Người giờ xa vắng, nhiều cay đắng,
Để lòng ta mang bao u sầu
 
Một đời người trong tình ái
Đã yêu là đau thương suốt đời
Tình vừa lên cao,
Tình đã chìm sâu để người lẻ loi trong kiếp sầu
Chim nghêu nghêu ca vui mơ niềm mơ
Ước mơ đi tới chân trời xa
Bên nhau không cho ai chia lìa
Ta biết đâu tình như là cơn mơ
Ngồi một mình trông chiều xuống
Tới khi chiều tàn đi rồi
Chìm về bên sông một đêm thâu
Để còn ru ai từng nỗi sầu.
 
 
Lời 2 :
 
 
Ngồi một mình trong chiều vắng
Nắng xuân thu vàng như tâm hồn
Một chiều mêng mang, một chiều hoang,
Mặt trời tàn đi trong u buồn
Sương thu giăng giăng khi chiều hiu hắt
Em nghe lá rơi buồn thương
Nghe cây rung lên côn trùng vang...
Ôi, tiếng chim non nghe lòng cay đắng
 
Ngồi một mình trong chiều tối
Nhớ nhung người yêu đâu rồi
Giờ người xa vắng, nhiều cay đắng
Để lòng còn vương bao u sầu
Chim nghêu nghêu ca vui mơ niềm mơ ước,
Mơ đi tới chân trời xa
Không cho ta chia lìa,
Ta đâu biết yêu thương như là cơn mơ
 
Một đời người trong tình ái
Đã yêu là đau thương rất nhiều
Giờ người xa vắng nhiều cay đắng
Để lòng ta mang bao u sầu
Sương thu giăng giăng khi chiều hiu hắt
Em nghe lá rơi buồn thương
Nghe cây rung lên côn trùng vang
Ôi tiếng chim non nghe lòng cay đắng
 
Mình một mình trong chiều vắng
Thu vàng như tâm hồn
Một chiều mênh mang, một chiều hoang
Mặt trời tàn đi trong u buồn
Sương thu giăng giăng khi chiều hiu hắt
Em nghe lá rơi buồn thương
Nghe cây rung lên côn trùng vang
Ôi tiếng chim non nghe lòng cay đắng
Chim nghêu nghêu ca vui mơ niềm mơ ước,
Mơ đi tới chân trời xa Không cho ta chia lìa,
Ta đâu biết yêu thương như là cơn mơ.