Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Một Đêm Vui
Sáng tác: Vũ Tuấn Đức
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhạc buông lơi hồn chơi vơi,
Nghìn câu ca quyện đôi ta
Dìu nhau trong điệu Cha Cha
Điệu Samba nhịp say sưa
Ðẹp thay muôn ánh mầu,
Hoà cùng ngàn tươi sáng
Rộn ràng bao tiếng cười,
Từng vòng lả lơi.
 
Hãy vui nào hãy vui trọn đêm nay,
Nhấp cho rượu đắng men nồng say
Hỡi ai còn vẫn vương niềm ưu sầu,
Hãy quên vì lỡ đêm tàn mau
 
Nhạc buông lơi nhìn đôi nhân
Từng đôi chân nhịp hân hoan
Dìu nhau trong điệu Cha Cha
Điệu Samba lòng say sưa
 
Vỗ tay cùng vỗ vui nhịp chan hòa,
Hát lên cùng hát vang lời ca
Ðắm say hồn ngất ngây trọn đêm dài
Hãy quên người hỡi quên ngày mai.