Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
More Than I Can Say (Leo Sayer)
Sáng tác: Leo Sayer
Ca sĩ: Leo Sayer
Lời nhạc Leo Sayer: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
h oh yea yea
I love you more than I can say
I'll love you twice as much tomorrow
Oh love you more than I can say
Oh oh yea yea
I miss you ev'ry single day
Why must my life be filled with sorrow
Oh love you more than I can say
Don't you know I need you so
Tell me please I gotta know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy
Oh oh yea yea
I miss you more than i can say
Why must my life be filled with sorrow
Oh love you more than I can say
Oh don't you know I need you so
So tell me please I gotta know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy
Oh oh yea yea
I love you more than I can say
I'll love you twice as much tomorrow
Oh love you more than I can say
I love you more than I can say
I love you more than I can say (more than I can say)
I love you twice as much tomorrow (more than I can say)
I love you twice as much tomorrow
I love you more than I can say
(More than I can say) I love you more than words can say yeah