Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là kết thúc ở chỗ nào.

Dorothy Fields & Coleman

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
More Love, More Power
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Michael W. Smith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
More Love, More Power
More of You in my life
I will worship You, With all of my heart
I will worship You, With all of my mind
I will worship You, With all of my strength
For You are my Lord