Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Mirror Mirror
Sáng tác:
Ca sĩ: M2M
Lời nhạc M2M: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mirror mirror lie to me
Show me what I want to see
Mirror mirror lie to me
 
Why don't I like the girl I see
The one who's standing right in front of me
Why don't I think before I speak
I should have listened to that voice inside me
I must be stupid must be crazy must be out of my mind
To say the kind of things I said last night
 
Mirror mirror hanging on the wall
You don't have to tell me who's the biggest fool of all
Mirror mirror I wish you could lie to me
And bring my baby back, bring my baby back to me
 
Mirror mirror lie to me
Show me what I want to see
Mirror mirror lie to me
Show me what I want to see
 
Why did I let you walk away
When all I had to do was say I'm sorry
I let my pride get in the way
And in the heat of the moment I was to blame
I must be stupid, must be crazy, must be out of my mind
Now in the cold light of the day I realize
 
Mirror mirror hanging on the wall
You don't have to tell me who's the biggest fool of all
Mirror mirror I wish you could lie to me
And bring my baby back, bring my baby back to me
 
If only wishes could be dreams
And know my dreams could come true
There would be two us standing here in front of you
If you could show me that someone that I used to be
Bring back my baby, my baby to me
 
Mirror mirror hanging on the wall
You don't have to tell me who's the biggest fool of all
Mirror mirror I wish you could lie to me
And bring my baby back, bring my baby back to me
 
Mirror mirror hanging on the wall
You don't have to tell me who's the biggest fool of all
Mirror mirror I wish you could lie to me
And bring my baby back, bring my baby back to me
 
Mirror mirror lie to me
Show me what I want to see
Mirror mirror lie to me
Mirror mirror lie to me
Show me what I want to see
Mirror mirror lie to me


Có 3 video cho bài hát này.

Trình bày: M2M