Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Midnight Moon
Ca sĩ: Oh Wonder
Lời nhạc Oh Wonder: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ou with the wide eyes, don't lose your courage
You swing your head high and don't be worried
Your heart's in a free ride, feel it beating
Caught in the headlights, climb to the ceiling
 
We're all animals out in the dark
Got a feeling that we're all believing in
Not waiting for daylight to start
We're over the moon, over the midnight moon
 
Ooh, ooh, ooh, ooh
Over the moon, over the midnight moon
Ooh, ooh, ooh, ooh
Over the moon, over the midnight moon
We're over the moon, over the midnight moon
 
You with the sad smile, don't lose your courage
Dance in the high tide and don't be worried
Your soul's in a wild fire, feel it beating
Dreams on a gold wire, won't you believe it?
 
We're all animals out in the dark
Got a feeling that we're all believing in
Not waiting for daylight to start
We're over the moon, over the midnight moon
 
Ooh, ooh, ooh, ooh
Over the moon, over the midnight moon
Ooh, ooh, ooh, ooh
Over the moon, over the midnight moon
We're over the moon, over the midnight moon
 
We are going over, we are going over and over
 
Ooh, ooh, ooh, ooh
Over the moon, over the midnight moon
Ooh, ooh, ooh, ooh
Over the moon, over the midnight moon