There is a temperate zone in the mind, between luxurious indolence and exacting work; and it is to this region, just between laziness and labor, that summer reading belongs.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Men Tình Nồng
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đây, đây là trái tim,
Đây là chén tình
Khát khao trao người
Đây, đây là suối mơ,
Đây là mắt chờ,
Chín treo trên cành.
 
Còn trinh nguyên ngày trăng mới,
Còn lung linh tiếng cười,
Mời người nâng chén ta cùng say
Này đêm trăng này chăn chiếu
Này tâm sự khát vọng.
Này đồi thông mước
Hoang vu cỏ non
 
Say, xin người hãy say,
Men nồng ái tình uống say đi người
Say, xin người hãy say,
Đêm hồng mắt hạ hiến dâng cho người
 
Đừng cho nhau lời trăn trối,
Đừng cho nhau ngỡ ngàng,
Đừng tìm tiếc nuối trong khổ đau
Đừng cho nhau lời cay đắng,
Đừng cho nhau chén sầu,
Vì đời đã lắm trái ngang phũ phàng
 
 
Yêu, xin người hãy yêu,
Yêu bằng tấm lòng
Mắt trong môi hồng
Tin, xin người hãy tin,
Tin tình chúng mình
Sẽ không phai tàn
Uống cho say men đời
Quên sầu đau nhân thế
Uống cho say men đời
Hãy quên đi ngày mai.