Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Memories
Sáng tác: Like Mike
Ca sĩ: Like Mike
Lời nhạc Like Mike: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
can never love her like I love you
And when I close my eyes girl It’s all you
And after everything that we’ve been through
I can’t lie there’s no escaping you
 
I’m trapped in these memories
I’m trapped in these memories
I’m trapped in these memories
I’m trapped in these memories
I’m trapped in these memories
(I’m trapped in these memories)
 
Your touch is like a rush to me
It’s a little more than lost in me
I see your face when I get high
And I don’t wanna say goodbye
 
I can never love her like I love you
And when I close my eyes girl It’s all you
And after everything that we’ve been through
I can’t lie there’s no escaping you
 
I’m trapped in these memories
I’m trapped in these memories
I’m trapped in these memories
I’m trapped in these memories
I’m trapped in these memories
(I’m trapped in these memories)
 
Your love baby gotta hold on me
I can’t escape from these memories
Your love baby gotta hold on me
I can’t escape from these memories