Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."

Helen Exley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mẹ Hậu Giang
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Ca sĩ: Hương Lan
Lời nhạc Hương Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mẹ Hậu Giang quen đời lầm than
Mặc ai danh lợi không màng
Là mẹ Hậu Giang
Nhà lá trước ngõ phía sông,
Đằng sau xanh um ruộng đồng
Vạt áo thắm thiết gió sương,
Đời nghèo mà giàu tình thương
 
Mẹ Hậu Giang không nề gian nan
Từ khi binh lửa lan tràn vào vùng Hậu Giang
Từng đau thương chia lìa
Đàn con ra đi không về
 
Mẹ thương con thương tất cả,
Đứa này thương như đứa kia
Nhớ..nhớ năm xưa mẹ tắm nắng gội mưa
Mẹ chèo đò đưa quân giải phóng,
Đêm đêm ngất cao hận thù
Mẹ hiền tình quân giải phóng,
Nâng niu Cách mạng Mùa Thu
Ru hỡi..ru hời..hỡi ru
 
Rồi suốt năm mấy năm nay
Mẹ nuốt đắng ngậm cay
Nhìn giòng Hậu Giang chìm đắm,
Không cam khúc nhôi đoạn trường
Mẹ chèo ghe đêm vượt tuyến,
Đưa đi lũ lượt người thương
Thương hỡi..thương hời..hỡi thương
 
Mẹ Hậu Giang
Âm thầm quảy về Hậu Giang
Chèo chống thêm cảnh ly tan,
Tình mẹ Hậu Giang
Ngày xưa thương con đưa đò
Ngày nay thương con đưa đò
Lòng mẹ bao la bốn biển
Đứa nào rồi mẹ cũng lo
Con hỡi..con hời..hỡi..con.