Để leo dốc cao, cần chầm chậm trước tiên.

Shakespeare

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Maybe I'm Amazed
Sáng tác:
Ca sĩ: Marc Cohn
Lời nhạc Marc Cohn: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Maybe I'm amazed at the way you love me all the time
Maybe I'm afraid of the way I love you
Maybe I'm amazed at the way you pull me out of time
You hung me on the line
Maybe I'm amazed at the way I really need you
 
Maybe I'm a man
Maybe I'm a lonely man who's in the middle of something
That he doesn't really understand
 
Maybe I'm a man
And maybe you're the only woman who could ever help me
Baby, won't you help me to understand?
Ooh
 
Maybe I'm a man
Maybe I'm a lonely man who's in the middle of something
That he doesn't really understand
 
Maybe I'm a man
And maybe you're the only woman who could ever help me
Baby, won't you help me to understand?
Ooh
 
Maybe I'm amazed at the way you're with me all the time
Maybe I'm afraid of the way I leave you
Maybe I'm amazed at the way you help me sing my song
Right me when I'm wrong
Maybe I'm amazed at the way I really need you