Think of all the beauty still left around you and be happy.

Anne Frank, Diary of a Young Girl, 1952

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mây Chiều
Sáng tác: Mạnh Quỳnh
Lời nhạc Mạnh Quỳnh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều xuống, lá khô rơi,
Người đi đã không quay lại
Ngoại đứng dáng lưng cong,
Một con đò qua mấy sông
Ngoài kia mây trắng bay,
Miền quê nắng mưa bao ngày
Tóc xanh bây giờ đã pha thêm màu mây
 
Ngày đó mái tranh xiêu,
Từng đêm gió mưa rơi lạnh trên đồng
Mẹ đã bước sang sông,
Ngoại nuôi đàn em tháng năm
Ngoài kia cây mía lau,
Buồn thiu xác xơ bên rào
Bóng mây ban chiều,
Làm sao che bão... giông....