If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mầu Mũ Anh, Mầu Áo Em
Lời nhạc Mai Lệ Huyền: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi em đã yêu anh chàng lính Thủy Quân Lục Chiến
Bạc mầu áo trận, bạc luôn cả chiếc mũ xanh
Khi em đã yêu anh chàng áo rằn dọc ngang
Mầu áo xanh rừng em nhớ mang
 
Hay em đã yêu anh chàng lính Dù là anh
Dù tung giữa trời và địa cầu dâng đất lên
Khi em biết yêu thiên thần mũ đỏ dù hoa
Mầu áo bông hồng em nhớ cho
 
Anh ơi! em hứa với anh một điều
Không bao giờ mặc áo mầu đen
Không lang thang một mình trên phố
Dù trong giấc mơ có kẻ hào hoa
 
Khi em dám yêu anh Bộ Binh nghèo là anh
Thì mầu áo vàng là mầu tình duyên đó anh
Xin cho tháng năm không làm phai mầu tình yêu
Mầu mũ anh và mầu áo em
 
Khi em đã yêu anh chàng lính biển là anh
Tầu đi bến nào còn tình thì qua bến nao
Khi em đã yêu anh chàng lính Hải Quân hào hoa
Mầu trắng mây trời trên áo em
 
Hay em đã yêu anh chàng lính Biệt Ðộng Quân
Mà rừng núi sình lầy nào còn vương gót anh
Khi em đã yêu trên trời núi thẩm rừng sâu
Mầu mũ nâu là mầu áo em
 
Anh ơi! em hứa với anh một điều
Không bao giờ mặc áo mầu đen
Không lang thang một mình trên phố
Dù trong giấc mơ có kẻ hào hoa
 
Khi yêu lính đâu ai cần đến chuyện thiệt thòi
Vì tình yêu đẹp là tình yêu không tính toan
Khi yêu lính yêu luôn mầu mũ đẹp tình yêu
Và mầu mũ anh là mầu áo em
Mầu áo em là mầu mũ anh
Mầu mũ anh là mầu áo em