To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate converse with men of unseen generations - such is a pleasure beyond compare.

Kenko Yoshida

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mắt Buồn
Sáng tác: Hoàng Châu
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ðôi mắt em mơ buồn
Thương nhớ qua sông
Mi chớp nghiêng em
Nhìn hoa nắng pha lê
Mưa nhớ ai không lời
Mưa ướt lên môi
Và nụ hồng vừa nở
Âm thầm mắt buồn
 
Ðôi mắt em mơ buồn
Sương chớm lên mi
Ðôi mắt em đang buồn
Hay nắng đang phai
Ðôi mắt em mơ buồn
Em đã cho ai
Mà nụ hồng còn nhớ
Bao mùa mắt buồn
 
Em phương xa xa ngút hỡi
Ðêm nay sao rơi xuống phố
Hay hoa rơi trong mắt nhớ
Ðôi mi em khẽ buồn
 
Anh mơ hoang trong mắt ấy
Nên phiêu du bao nỗi nhớ
Yêu thương như xa cách lắm
Xa như mây cuối trời