It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Mai Này Nắng Lên
Sáng tác: Thủy Tiên
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Dù cho mây đen đang giăng sầu khắp nơi
Em mong rằng sao mai này nắng lên
Trắng đêm em nằm suy nghĩ
Lỡ yêu anh rồi anh có biết ?
Oh no oh oh oh !
 
Từng ngày đợi chờ mong nhớ
Nhưng sao anh nào có hay
Dù rằng một lời chưa nói,
Nhưng em nghe tình đã trao
Trắng đêm nằm suy nghĩ
Lỡ yêu anh rồi anh có biết ?
Oh no oh oh oh !
 
Lần đầu tiên thấy em anh cười rất tươi
Lòng tràn đầy mong ước sao cho tình đến nhanh
Trắng đêm em nằm suy nghĩ
Lỡ yêu anh rồi anh có biết ?
Oh no oh oh oh !
 
Dù cho mây đen đang giăng sầu khắp nơi
Em mong rằng sao mai này nắng lên
 
Anh nào biết !
Anh nào hay !