To choose a good book, look in an inquisitor’s prohibited list.

John Aikin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mai Em Lấy Chồng
Sáng tác: Mạnh Quỳnh
Lời nhạc Mạnh Quỳnh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Còn gì cho nhau nữa đâu chờ mong,
Tình yêu còn đây em đi lấy chồng,
Hết rồi kỷ niệm xa xôi,
Bên thềm pháo hồng rơi rơi
Khơi niềm đau đớn tim nghẹn lời
 
Cả một trời yêu đắng cay mình anh,
Cuộc vui tan mau đầu làn tóc mềm,
Biết đời dân đầy ngang trái,
Ân tình không còn êm ái,
Mối duyên ban đầu bây giờ nhạt phai
 
Bạn cũ trường xưa với nhau bao ân tình,
Ôi đã qua trong đời người,
Dòng đời hợp tan, như là mây cuối trời,
Ôm trọn nỗi buồn lẽ lôi...
 
Trả lại anh yêu vết thương sầu đau,
Người ơi hãy quên yêu đương thuở nào,
Lấy chồng số phận không may,
Những ngày xưa tình thân ái,
Nhớ anh vô vàn biết tỏ cùng ai.