Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Lullabye
Sáng tác: Fall Out Boy
Ca sĩ: Fall Out Boy
Lời nhạc Fall Out Boy: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
oney is for bees silly bear
Besides there's jellybeans everywhere
It's not what it seems in the land of dreams
Don't worry your head just go to sleep
 
It doesn't matter how you feel
Life is just a Ferris wheel
It's always up and down, don't make a sound
 
When you wake up the world will come around
When you wake up the world will come around
 
It's just the sweet weather
And the peacock feathers
In the morning it will all be better
It's not what it seems in the land of dreams
Don't worry your head just go to sleep
 
When you wake up the world will come around
When you wake up the world will come around
 
Honey is for bees silly bear
Besides there's jellybeans everywhere
It's not what it seems in the land of dreams
Don't worry your head just go to sleep