Người khôn ngoan nhất không phải là người gặt hái được nhiều thành công, mà là người biết biến thất bại thành những lợi thế nhất định.

Richard R. Grant

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Love Is a Loser (When Lust Comes Around)
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Love is a loser when lust takes over
When lust takes over and comes around
I'm just a target of fixation
Of fascination unbound
I forget everything I ever learned
Between the sheets I'm sinning God
A true believer
Instead of jacking off
 
Could you please ask Jesus
Could you please ask Jesus
Could you please ask Jesus
For one more blow job
 
Love is a loser when lust walks in
When lust walks in through the door
And leaves it's clothes in the corner
Casually on the floor
I forget everything I ever learned
To the sheets I'm sinning God
A true believer
Instead of jacking off
 
Could you please ask Jesus
Could you please ask Jesus
Could you please ask Jesus
And never never make it stop
I forget everything I ever learned
Between the sheets I'm sinning God
A true believer
Instead of jacking off
 
Could you please ask Jesus
Could you please ask Jesus
Could you please ask Jesus
For one more blow job