Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Los Paranoias
Sáng tác:
Ca sĩ: The Beatles
Lời nhạc The Beatles: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Joe Praries and the prarie walliflowers
Los Paranoias
Los paranoias invites you to (I can't make it)
To just enjoy us (I can't make it)
Come on you can do it baby
Come on and join los paranoias
Just enjoy us
Los paranoias
Oh! los paranoias
Come on and join us
Los paranoias
Come on enjoy us
Well! los paranoias
We're here to sing for you
And whenever you want us to
We will sing a little song for you
Los paranoias...