Love gives light even in the darkest tunnel.

Anonymous

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Long Tall Sally
Sáng tác:
Ca sĩ: The Beatles
Lời nhạc The Beatles: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I'm gonna tell Aunt Mary 'bout Uncle John
He said he had the misery but he got a lot of fun
Baby, yeah now baby
Woo baby, some fun tonight
 
I saw Uncle John with Long Tall Sally
He saw Aunt Mary comin' and he ducked back in the alley
Oh, baby, yeah now baby
Woo baby, some fun tonight
 
Well Long Tall Sally's built pretty sweet
She got everything that Uncle John need
Baby, yeah now baby
Woo baby, some fun tonight
 
Well, we're gonna have some fun tonight
Have some fun tonight
Everything's all right
Have some fun tonight
Have some fun
Yeah, yeah, yeah,
We're gonna have some fun tonight
Have some fun tonight
Everything's all right
Have some fun tonight
Yeah, we'll have some fun
Some fun tonight