Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Lonesome Tears In My Eyes
Sáng tác:
Ca sĩ: The Beatles
Lời nhạc The Beatles: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(J and D Burnette/Burlison/Mortimer)
 
Oh baby baby baby
Blues and sorrow
And I love you tomorrow
Just suit you just fine
Oh baby baby baby
Blues and sorrow
And I love you tomorrow
Just suit you just fine
 
I can't forget that you told me
So many promising lies
How must I forget these
Lonesome tears in my eyes?
 
You've broken my heart
Gonna do it again
And I can't forget
The spell that I'm in
Can't forget that you told me
So many promising lies
I'm a-trying to forget these
Lonesome tears in my eyes
 
You've broken my heart
Gonna do it again
I can't forget
The spell that I'm in
I can't forget that you told me
So many promising lies
I'm a-trying to forget these
Lonesome tears in my eyes
 
Oh baby baby baby
Blues and sorrow
And I love you tomorrow
It'll suit you just fine
Oh baby baby baby
Blues and sorrow
I love you tomorrow
Just suit you just fine
 
I can't forget that you told me
So many promising lies
I'm a-trying to forget these
Lonesome tears in my eyes