The worth of a book is to be measured by what you can carry away from it.

James Bryce

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Lời Từ Biệt Tình Yêu
Sáng tác: Lê Quang
Ca sĩ: Lê Hiếu
Lời nhạc Lê Hiếu: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hế là ta chia tay nhau.
Cuộc tình đầu giờ như cơn gió thôi.
Em cứ đi về nơi biển vắng.
Biển vắng mình em con sóng xô.
 
Có lần em đi bên anh.
Mà như là em đi bên ai.
Anh đã biết là em không còn nữa.
Hãy nói đi em.
Nói lời từ biệt tình yêu.
 
ĐK:
Hãy nói một lời để hết yêu thương.
Hãy nói một lời để mình hết tơ vương.
Hãy nói một lời lời đắng cay trên môi.
Em sẽ quên và anh sẽ nhớ.
Đến cuối cuộc đời tình mình mãi chia đôi.
Có hứa ngàn lời giờ cũng như vôi.
Tiễn bước người về tình đã phai phôi.
Hãy nói một lời lời cuối trên môi.