"It is possible to live happily in the here and the now. So many conditions of happiness are available - more than enough for you to be happy right now. You don't have to run into the future in order to get more.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Lối Thoát Cho Tình Yêu
Sáng tác: Lý Hải
Ca sĩ: Lý Hải
Lời nhạc Lý Hải: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một ngày nào đường tình có chia ly thì em chớ nên ưu buồn.
Vì đường đời còn nhiều lắm chonh gai mà ta đâu nào có hay,đừng nên buồn đau mà xem là một lối thoát lối đi cho riêng mình em,rồi mai thời gian sẽ xó vết thương lòng em sẽ thấy đời luôn thắm tươi.
 
Đời còn dài còn nhiều nỗi đam mê mà em quay lưng hững hờ,để giọt sầu còn đọng mãi trên mi kể từ khi người quay bước đi, đời ai mà không từng qua một lần giang giở thế gian đâu riêng mình em,mặt cho tình yêu tan nát trong cõi lòng thì xin em đừng oán trách.
 
ĐK:
 
Hãy cứ bước cứ bước và quay lưng đi,người dối dang mấy khi bận lòng,nếu có cảm thấy những ân tình đã phôi pha,thì xem như một giất mơ qua.
 
Hãy cứ bước cứ bước đừng nên âu lo để trái tim không vướng thêm lệ sầu,chớ có nối tiết tiếng yêu xua tình chẳng chung đôi,buồn đau kia rồi sẽ phai tàng.